Wykreśl w ponizszych zdaniach błędne informacje.Następnie zapisz te zdania poprawnie.
a)Jądro wewnętrzne Ziemi ma cechy cieczy.
b)Najcięńszą warstwą Ziemi jest jądro zewnętrzne.
c)Skorupa ziemska dzieli się na częśc kontynentalną o grubości dochodzącej do 12 km i częśc oceaniczną,której grubośc może wynosic nawet 50 km.
d)Prądy cieplne powstają w jądrze zewnętrznym Ziemi.
e)Litosferą nazywamy skorupę ziemską wraz z płaszczem Ziemi.

1

Odpowiedzi

2010-03-07T12:06:20+01:00
Prawidłowe odpowiedzi ;
a) zewnętrzne ,
b)wewnętrzne ,
c)oceaniczna 12 a kontynentalna 50 ,
d)płaszcz zewnętrzny ,
e) z płaszczem zewnętrznym ziemii
7 3 7