Odpowiedzi

2010-03-07T12:04:10+01:00
Chryste zostałeś skazany na śmierć. Lud z którym żyłeś skazał cię na ukrzyżowanie. Woleli zbrodniarza niż Ciebie. Ty przyjełeś ten Krzyż z miłością. Naucz nas przyjmować nasz własny krzyż z miłością.
2010-03-07T12:10:44+01:00
Jezus postawiony przed Piłatem usłyszał wyrok śmierci. Był on spotęgowany wołaniem tłumu : Ukrzyżuj Go , ukrzyżyj Go! Jak drastycznie brzmią te słowa w porównaniu z tymi, które brzmiały nad Jordanem: ,,Tyś jest Syn umiłowany w którym mam upodobanie".Bóg nie przestał miłować Syna , chociarz ludzie Go zdradzili. Bóg nie przestaje mnie miłować, pomimo, że ciągle Go zdradzam. Panie Jezu Chryste pozwól mi pamiętać , że Ojciec mnie miłuje.