Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T12:10:01+01:00
Jodła jest bardzo wrażliwa na mróz. Silne mrozy powodują częściowe lub całkowite obumieranie kambium w strefie korony. Zamieranie uszkodzonych jodeł trwa kilka lat. Skutki szkód mrozowych są pomniejszane przez jej duże zdolności regeneracyjne. Susze w okresie wegetacyjnym powodują obniżenie żywotności jodły. Jodła jest odporna na wiatr (silny system korzeniowy), może jednak ulegać wiatrołomom. Jodła jest wrażliwa na szkody od zwierzyny.
Zamieranie.
Ubywanie jodły z lasów europejskich jest zjawiskiem notowanym już od około 200 lat. W Polsce sytuacja jodły kształtuje się podobnie. Na aktualny udział jodły w granicach jej naturalnego zasięgu w Polsce decydujący wpływ wywarła gospodarka leśna, całkowicie niezgodna z biologicznymi wymaganiami tego gatunku. Największy ubytek jodły zaznaczył się w Sudetach oraz w Beskidzie Żywieckim, gdzie stosowano na duża skalę rębnię zupełną i sztucznie odnawianie lasu.
1 1 1