Boki równoległoboku ABCD mają długość 5 cm i 8 cm,a kąt między
nimi ma miarę 30*.Boki równoległoboku KLMN mają długość
10 cm i 16 cm,a kąt między tymi bokami ma miarę 60*.
Czy równoległoboki ABCD i KLMN są podobne?
Odpowiedź uzasadnij.

1

Odpowiedzi

2010-03-07T12:50:16+01:00
Tak,te równoległoboki są do siebie podobne. Jeżeli boki i kąt równoległoboku ABCD, pomnożymy przez 2 to otrzymamy wymiary drugiego równoległoboku, czyli KLMN.

równoległobok ABCD : a) najdłuższy z boków 8cm czyli 8cm*2=16cm <długość najdłuższego boku z równoległoboku KLMN >
b) najkrótszy z boków 5cm czyli 5cm*2=10cm <długość najkrótszego z boków w równoległoboku KLMN>
c) miara kąta w równoległoboku ABCD to 30 <stopni> czyli 30*2=60<stopni> (czyli 60 stopni to miara kąta w równoległoboku KLMN)