Odpowiedzi

2010-03-07T12:40:00+01:00
Zapisz równania reakcji dysocjacji elektrolitycznej podanych soli lub zaznacz że reakcja nie zachodzi:
a)
BaSo4 → Ba²⁺ + SO₄²⁻
FeSo4, → Fe²⁺ + SO₄²⁻
ZnSo4 → Zn²⁺ + SO₄²⁻
(NH4)2So4 → 2NH₄⁺ + SO₄²⁻

b)
Na2S→ 2Na⁺ + S²⁻
Ag2S -> 2A°+ + S²⁻
FeS → Fe²⁺ + S²⁻
(NH4)2S →2NH₄⁺ + S²⁻

Jednakże stopień dysocjacji soli trudnorozpuszczalnych w wodzie jest tak mały, że można w ogóle nie pisać dla nich reakcji dysocjacji [chodzi mi tu o: BaSo4; Ag2S; FeS]
2 3 2