Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T12:10:42+01:00
Społeczeństwo feudalne dzieliło się na 4 warstwy społeczne: rycerstwo i duchowieństwo (stany szlacheckie, tylko szlachta mogła do nich należeć), mieszczaństwo i chłopstwo. Pierwszy stan miał za zadanie brac udział walczyć na wojnach w interesie wladcy, duchowieństwo dbało o podtrzymywanie więzi z Bogiem (w rzeczywistości oba stany żyły jak pączki w maśle za pobierane od chłopów podatki i dziesięcinę), mieszczaństwo zajmowało się handlem oraz rzemieślnictwem, a chłopi produkowali żywność i utrzymywali szlachtę.
23 4 23