1. Proszę abście mi przetłumaczyli zdania na język angielski.

1.If we recycles glass, paper and plastic, we'll create less rubish
2.If we buy recycled paper, we will save trees
3.We won't save electicity if we don't turn off the lights
4.If we have a shower istead of a bath, won't waste so much weater
5.We destroys a lot of plans and animals if we won't protect the rainforest
6.If we don't keep aur beaches clean, people won't want to visit them.

2. Proszę abyście napisali mi zdania z odpowiedziami z takimi zwrotami (tzn. napisać pytanie a następnie odpowiedz np. gdy zrobię coś tam, to obejrzę telewizor) :
-finish your hemowork early tonight
-go out this weekend
-pass your exams in June
-save 100zl before Christmas
-meet on English person this week

Zdanie przykładowe:
a) What you do if you finish your homework early tonight?
- If I finish my homework early tonight, I'll watch my fovourite soap opera

2

Odpowiedzi

2010-03-07T12:23:29+01:00
2.
b)Where do you go out this weekend?
I'll go to the club if I clean my room.

c)What do you do when you'll pass your exams in June?
If I pass my exams in June I will leave my school.

d)How much money do you save before Christmas?
If I buy only the most important things I'll save 100 before Christmas.

e)Do you want to meet on English person this week?
If I learn English I'll meet on English person.
2010-03-07T12:36:50+01:00
1. Jeśli posegregujemy szkło , papier i plastik stworzymy? mniej śmieci.
2.Jeśli kupimy odzyskany papier , uratujemy drzewa .
3.Nie zaoszczędzimy na prądzie , jeśli nie będziemy wyłączać świateł.
4.Jeśli weźmiemy prysznic zamiast kąpieli , nie zmarnujemy tyle wody .
5.Zniszczymy wiele roślin i zwierząt jeśli nie ochronimy tropikalnych lasów deszczowych.
6.Jeśli nie będziemy utrzymywać plaż w czystości , ludzie nie będą chcieli ich odwiedzać .