Zadanie 1.
Wykonaj mnożenie i redukcję wyrazów podobnych.
a)5a+4(a-1)
b)5a+3(a-2)+5b=
c)4(2b+1/2)-6b=
d)2a+0,5(a-b)5b=
e)3x-0,2(1-2x)=
f)-1/3(a+3b)-2a=

zadanie 2.
przekształć wyrażenie na sumę i wykonaj redukcję wyrazów podobnych.
a)6(2a-6b+3c)=
b)(3x-2y+9)*4=
c)3(5x-8z-2)=
d)(4x-7y-7)(-2)=
e)-8(7n+9p+t)=
f)-2(3a+1)+(4a-5)=
g)3(b-5a)-2(3b+a)=
h)5(2x+3y)-(x-2y)=
i)4(x/4+y/4)-5(3x/5-7y/5)=
j)-6(3x/6-2y/6)+2/3(3x/2-6y)=

zadanie 3.
Uprość wyrażenie.
a)6(2a-6b+3c)=
b)4(b+3)+3(a+b)=
c)7(b+c)-3(b+2c)=
d)5(a+3)+2b-3(a+b)=
e)6(3+z)-4(2z+4)+2(8+z)=
f)-4(2x-7-3y)-12(-y-x)=

zadanie 4.
szkoła zakupiła pięć telewizorów i siedem odtwarzaczy DVD.
jeden telewizor kosztował x zł ,zaś odtwarzacz był o 500zł tańszy od telewizora .ile zapłacono za sprzęt ?

zadanie 5.
student w czasie wakacji przez 6 tygodni pracował w Irlandii.w ciągu dwóch pierwszych tygodni pracował x godzin tygodniowo i otrzymał wynagrodzenie w wysokości 10,5 E za godzinę.następnie zastawka za godzinę wzrosła o 1,5 E a tygodniowy wymiar pracy wzrósł o sześć godzin.na tych warunkach student pracował przez cztery tygodnie.Ile euro zarobił w ciągu sześciu tygodni?

z góry dzięki bardzo ;)

1

Odpowiedzi

2010-03-07T12:18:27+01:00
Zadanie 1
a) 5a+4a-4=9a-4
b)5a+3a-6+5b=8a-6+5b
c)8b+2-6b=2b+2
d)2a+(0,5a-0,5b)5b=2a+2,5a-2,5b=4,5a-2,5b
e)3x-0,2+0,4x=3,4x-0,2
f)-1/3a-b-2a= -2 1/3a-b

zadanie 2
a) 12a-36b+18c
b)12x-8y+36
c)15x-24z-6
d)-8x+14y+14
e)-56n-72p-8t
f) -6a-2+4a-5=-2a-7
g) 3b-15a-6b-2a=-3b-17a
h) 10x+15y-x+2y= 9x+17y
i) [4x/4+4y/4-15x/5-35y/5]*20 =20x+20y-60x-140y=-40x-120y
j)[-18x/6+12y/6+6x/6-4y=]*6=-18x+12y+6x-24y=-12x-12y
1 1 1