Pan Kwiatkowski i pan kowalski wpłacili swoje oszczędności o łącznej wartości 10000zł do różnych banków. pan Kwiatkowski ulokował swoje oszczędności w banku , w którym oprocentowanie roczne wynosiło 12% a pan kowalski a banku , w którym oprocentowanie roczne wynosiło 14%. po roku łączna kota odsetek wynosiła 1384 zł. ile złotych ulokował każdy z panów?

1

Odpowiedzi

2010-03-07T12:40:43+01:00
X- kwota, jaką ulokował pan Kwiatkowski
y- //- , -///////////- Kowalski
12%- oprocentowanie w banku Kwiatkowskiego
14%- ////////////////////- Kowalskiego

x+y=10000
12%x+14%y=1384 z tego wyrażenia konstruujemy równanie
0,12x+0,14y=1384
x=10000-y
podstawiamy:
0,12(10000-y)+0,14y=1384
1200-0,12y+0,14y=1384
0,02y=1384-1200 /:0,02
y=9200 kwota, jaka ulokował w banku pan Kowalski
10000-9200=x
x=800 kwota, jaką ulokował w banku pan Kwiatkowski
28 4 28
Ale 1348-1200=148, a 148/0,02=7400, a nie 9200...