Zadanie1.
Uporządkuj jednomiary:
a) 3a*5 b)2a*5ab*3b c)2a*(-2)ab² d)a²*(-0,5)abc
f) 1\15x²*5xy*6xy²
zadnie2.
Uporządkuj jednomiary:
a)baba b)baca c) lelek d) jajo
e) lojalny f) lokomotywa g)filologia h) matematyka
zadanie3.
Uporządkuj jednomiary i wskaż, które z nich są równe:
a) ka*12ara b)2ar*6ka c)-3a*4rak d) kra*12kra
e)-2k*(-3ar)*2a f) 4rak*3rak
zadanie4.
odgadnij słowo, wiedząc, że po uporządkowaniu jednomianu
utworzonego z liter tego słowa otrzymamy:
a)o²kn b)a²k²o c) a²jk² d) a2kmnor e)a³b²r²
zadanie5.
zapisz i uporządkuj iloczyn jednomiarów:
a) 8x oraz 12y b)a oraz -2b c)¼x² oraz ⅓xy d)-mn² oraz -5m³
e)5a²b oraz 0,4ab² f)9baca oraz 0,1baba
zadanie 6.
podaj trzy przykłady jednomiarów, które po uporządkowaniu przyjmą postać:
a)3a²b b) 5a²bc c) 2a²bc4 d)12xyz6 e)10ab²c³

2

Odpowiedzi

2010-03-07T12:57:05+01:00

a) 3a*5= 3*5a =15a
b)2a*5ab*3b= 2*5*3 aabb= 30 a² b²
c)2a*(-2)ab² = 2*(-2) aa b²=4 a² b²
d)a²*(-0,5)abc= a²abc * (-0,5)= a³ b c * (-0,5)
f) 1\15x²*5xy*6xy²= 1\15*5*6 x² x x y y²= 2 x⁴ y³

a)baba= a² b²
b)baca= a² b c
c) lelek= e² k l²
d) jajo= a j² o
e) lojalny = a j l² n o y
f) lokomotywa= a k l m o³ t w y
g)filologia= a f g i² l² o²
h) matematyka= a³ e k m² t² y

a) ka*12ara= 12 aaa k r = 12 a³ k r
b)2ar*6ka= 2*6 aa k r= 12 a² k r
c)-3a*4rak = -3 * 4 aa k r= -12 a² k r
d) kra*12kra = 12 aa kk rr= 12 a² k² r²
e)-2k*(-3ar)*2a= -2* -3*2 aa k rr= 12 a² k r²
f) 4rak*3rak= 4 *3 aa rr kk= 12 a² k² r²
podobne: b) i c)
d) i f)

a)o²kn = okno
b)a²k²o= ?
c) a²jk²= kajak
7 3 7
2010-03-07T13:26:36+01:00
Zad.1
a) 15a
b)30 a² b²
c)4 a² b²
d) a³ b c * (-0,5)
f) 2 x⁴ y³

zad.2
a) a² b²
b) a² b c
c) e² k l²
d) a j² o
e) a j l² n o y
f) a k l m o³ t w y
g) a f g i² l² o²
h) a³ e k m² t² y

zad.3
a) 12 a³ k r
b) 12 a² k r
c) -12 a² k r
d) 12 a² k² r²
e) 12 a² k r²
f)12 a² k² r²
podobne są - b) i c) d) i f)

zad.4
a)okno
b)kakao
c) kajak

zad.5
a)96xy
b)-2ab
c)¹/₁₂x³y
d)5m⁴n²
e)2a²b²
f)0,9a⁴b³c

zad.6 10ab²c³
a)ab×3a, 3×a²b, 3b×a²
b)5a×abc, 5×ab×ac, a×5abc
e)5abc×2bc², 10×ab²c³, 2×5ab²c³

×-razy
6 3 6