Przedstaw równania wszystkich znanych ci sposobów otrzymywania z kwasu siarkowego (VI) następujących siarczanów :
A) wapnia
B) Litu,
c) Glinu
P.S Czy to się robi z tych sposobów otrzymywania soli ?
P.S 2 Bardzo prosze o wytłumaczenie :)
Z góry dzięki

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T12:57:17+01:00
Tak, to się robi ze sposobów otrzymywania soli. Czyli możesz dodać metal, tlenek metalu, wodorotlenek metalu lub sól.
1) Ca + H₂SO₄ --> CaSO₄ + H₂
CaO + H₂SO₄ --> CaSO₄ + H₂O
Ca(OH)₂ + H₂SO₄ --> CaSO₄ + 2 H₂O
CaCl₂ + H₂SO₄ --> CaSO₄ + 2 HCl

2) 2Li + H₂SO₄ --> Li₂SO₄ + H₂
Li₂O + H₂SO₄ --> Li₂SO₄ + H₂O
2 LiOH + H₂SO₄ --> Li₂SO₄ + 2H₂O
2 LiCl + H₂SO₄ --> Li₂SO₄ + 2 HCl

3) 2Al + 3 H₂SO₄ --> Al₂(SO₄)₃ + 3H₂
Al₂O₃ + 3 H₂SO₄ --> Al₂(SO₄)₃ + 3 H₂O
2 Al(OH)₃ + 3 H₂SO₄ --> Al₂(SO₄)₃ + 6H₂O --> głowy nie dam, że ta reakcja zachodzi
2 AlCl₃ + 3 H₂SO₄ --> Al₂(SO₄)₃ + 6 HCl

Jakby jeszcze coś, to jestem do usług ;) Pozdrawiam
4 4 4