1. Podaj, w jaki sposób Polacy w zaborze pruskim bronili się przed germanizacją.
2. Wyjaśnij, na czym polegała działalność władz niemieckich określana jako: germanizacja szkolnictwa i administracji.
3. Napisz, jaką politykę rządu pruskiego przedstawia karykatura.
Osoba, która da odpowiedź na wszystkie zadania otrzyma maks. ilość pkt.!!!

2

Odpowiedzi

2010-03-07T12:34:44+01:00
1.Nauczali w domach języka polskiego i historii polski.
Wzniecali protesty np. we Wrześni
Organizowali powstania
2.Germanizacja to działalność mająca na celu z niemczenie (w zaborze pruskim) polskich dzieci i młodzieży.
3.Tego nie wiem
2010-03-07T12:35:51+01:00
1. Prowadzili tajne nauczanie języka polskiego i historii.
2. W szkołach i urzędach obowiązywał język niemiecki.
3. Politykę wysiedlania polaków, a zasiedlania niemców na terenach pod zaborem.
1 5 1