Mam nadzieje ze pomozecie mam to na jutroo...;/ dam Naj..

1, Rozłoz na czynniki wielomian W(x)=2xdo drugiej+7x-4
2,Podaj oś symetrii paraboli y=(x-5)(x+15)
3, Oblicz odległosć wierzchołka paraboli f(x)=xdodrugiej-10+8 od osi OX
4,Wyznacz zbior wartości funkcjji f(x)=-(x+6)do durgiej+4
5, Wyznacz os symetrii paraboli f(x)=3xdo drugiej+12x-1
6,Wyznacz wspołczynnik C funkcji kwadratowej y=xdo drugiej+6x+cdo drugiej jeżeli wiadomo że ma ona dokłanie jedno miejscezerowe.
7,Zapisz funkcje kwadratową f(x)=3(x+1)do drugiej+2 w postaci ogolnej.


To wszystko dałam wszystkie moje punkty jakie mialam pomożciee

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T12:49:58+01:00
1. Δ = 49 + 32 = 81; x1 = ½; x2 = -4
W(x) = (x+4)(x-½)

2. x wierzchołka = (x1 + x2) / 2
x = (5 - 15)/2 = -5 <- to jest równanie osi symetrii

3. y wierzchołka = -Δ/4a
y = 68/4 = 17 <- to jest ta odległość

4. Y = <4;-∞) - ponieważ jest to parabola z ramionami skierowanymi w dół a współczynnik +4 podwyższa tą parabolę o 4

5. x wierzchołka = -b/2a
x = -12/6 = -2 <- to jest równanie osi symetrii

6. Δ = 0 więc b² - 4ac = 0
36 - 4c = 0
c = 9

7. y = 3(x+1)² + 2 = 3(x²+2x+1) + 2 = 3x²+6x+5