Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T12:34:14+01:00
Walki w Polsce
Spośród walk stoczonych pomiędzy 1.09.1939 r., a 5.10.1939 r. do najważniejszych należały: graniczna (tj. Korpusu Ochrony Pogranicza pod wodzą gen. W. Orlika – Ruckermana), nad Bzurą (armie Pomorze i Poznań pod dowództwem T. Kutrzeby), pod Kockiem (oddziały Polesie – F. Kleeberg), a także obrona Westerplatte, Gdyni, Helu, Warszawy, Kępy Oksywskiej i Modlina. W końcowej fazie tych walk niektóre z jednostek przekształciły się w partyzantkę (pierwszą w Europie – Hubalczycy). Znaczną rolę w wyzwoleniu ziem polskich spod okupacji nazistowskiej odegrał polski ruch oporu, podzielony na zwalczające się wzajemnie AL i AK. Brak jedności w szeregach walczących miał określone skutki w powojennej historii Polski, która nie stała się państwem całkowicie suwerennym. W tymże ruchu dużą rolę miały akcje odwetowe i zamachy zbrojne, których ofiarami byli funkcjonariusze niemieckiego terroru. Dywersja uderzała m.in. na: lokale i instytucje niemieckie, restauracje, drukarnie faszystowskie. Godna uwagi była akcja przeprowadzona w rocznicę kapitulacji Warszawy na liniach kolejowych węzła stolicy. Z działalności AK niewątpliwie należy wymienić: akcję Wieniec, tj. równoczesne przerwanie torów kolejowych wokół Warszawy, odbicie więźniów pod Arsenałem warszawskim oraz głośny zamach na dowódcę SS i policji w Warszawie Franza Kutscherę. W I połowie 1944 r. na Lubelszczyźnie rozgorzała wojna partyzancka, wielkim wystąpieniem Polaków było również powstanie warszawskie. Po klęsce niemieckiej pod Stalingradem i licznych sukcesach aliantów na froncie zachodnim działania partyzanckie coraz bardziej się nasilały, realizowano przede wszystkim tzw. bitwę o szyny (niszczenie torów, mostów), rozwinęła się działalność AK w ramach akcji Burza, zakładającej uderzanie na odziały niemieckie w momencie załamywania się frontu i ich odwrotu.
W rejonie Pomorza, czyli na północy Polski, I Armia Wojska Polskiego 10 lutego 1945 r. przełamała niemiecką obronę twierdzy na Wale Pomorskim, przygotowaną przez hitlerowców z myślą o ubezpieczeniu koncentracji przeciw RP i osłonięciu Berlina. Następnie jej lewe skrzydło uderzyło na Kamień Pomorski, tym samym odcinając Niemcom korytarz ewakuacyjny przez wyspę Wolin. Główne siły I Armii podeszły natomiast pod Kołobrzeg, gdzie współdziałając z formacjami radzieckimi opanowały port i miasto. Pod koniec marca oddziały I Frontu Białoruskiego z udziałem polskiej I Brygady Pancernej wyzwoliły Gdynię i Gdańsk.
2010-03-07T13:39:48+01:00
Obrona Westerplatte -bitwa uznawszy jako początek 2 wojny światowej
na poczcie polskiej w gdańsku - przeciwko pocztowcom uzbrojonym w karabiny
niemcy użyli artylerii somochodó pancernych miotaczy ognia .po całym dniu walk obrońcy poczty poddali sie kilku z nich uciekło a reszta została rostrzelana
pod Mławą -polska piechota przez trzy dni powstrzymywała natarcie znacznych sił niemieckich. Wojska polskie wygraały
pod wsią mokra -polska odparła atak niemieckiej dywizji pancernej niemcy stracili w tej bitwie ok 150 czołgów mimo zaciętej obronie polaków wojska niemieckie zblirzyły się do warszawy


sory ale 5 nie wiem

pzdr