Odpowiedzi

2009-10-21T19:26:50+02:00
Cel dydaktyczny: ukazać wartość daru mądrości dla rozwoju chrześcijańskiego życia

Cel wychowawczy: zachęcić do stałego ubiegania się o pomnażanie w chrześcijańskim życiu tego daru
2009-10-21T19:31:20+02:00
Cel dydaktyczny: ukazać wartość daru mądrości dla rozwoju chrześcijańskiego życia

Cel wychowawczy: zachęcić do stałego ubiegania się o pomnażanie w chrześcijańskim życiu tego daru
Dar mądrości poszerza praktykę tej miłości, otwierając ją, już na tej ziemi, na oglądanie Boga, które później, w pełni jaką będzie niebo, stanie się doskonałe i wszystko wynagradzające. Z tego powodu daru mądrości pozostaje w ścisłej realizacji z darem rozumu. Ten ostatni bowiem oświeca rozum serca i dostarcza mu przedmiotu, które ma ono kochać i kontemplować. Przedmiotem tym jest miłość Boga.
2009-10-21T19:40:21+02:00
1. Uzdalnia nas do tego, że potrafimy przeżywać swoje życie w świetle ostatecznego celu. Ujawnia nam prawdziwy sens naszego życia. Ukierunkowuje nasze serce i działanie ku Bogu, ku ostatecznemu celowi.
2. Umiejętność patrzenia na świat, drugiego człowieka, na siebie samego przez pryzmat wiary. Czyli tak, jak na rzeczywistość ziemską patrzy Pan Bóg. Ostatecznym celem człowieka jest zbawienie, jest zjednoczenie z Bogiem.
Dzięki temu chrześcijanin zawsze ma poczucie sensu życia. W dzisiejszym świecie pojawia się tak wiele postaw ludzi świadczących o braku poczucia sensu życia. Jeden z najbardziej znanych psychologów - psychiatrów XX-go wieku: Wiktor Frankl, pracujący na uniwersytecie w Wiedniu, doszedł do wniosku, że podstawową słabą stroną współczesnego człowieka zagłuszającym jego działanie, będących przyczyną zaburzeń osobowościowych, nerwicowych, jest brak poczucia sensu.