Odpowiedzi

2010-03-07T12:36:37+01:00
Oblicz pole powierzchni prostopadłośćienu o wymiarach 3cm;o,2dm;4cm

a = 3 cm
b = 2 dm = 20 cm
h = 4cm
P = ?
Pole ppwierzchni prostopadłoscianu
P = 2*a*b + 2*a*h + 2*b*h
P = 2*3cm*20 cm + 2*3cm*4cm + 2*20cm*4cm
P = 120 cm² + 24 cm² + 160 cm²
P = 304 cm²
2010-03-07T12:36:58+01:00
2dm=20cm
Pc=2*Pp+Pb
Pp=3*20=60cm²
Pb=2*(3*4)+2*(20*4)
Pb=2*12+2*80=24+160=184cm²
Pc=2*60cm²+184cm²=304cm²
2010-03-07T14:11:44+01:00
Pc=2*Pp+Pb
Pp=3*20cm=60cm²
Pb=2*(3cm*4cm)+2*(20cm*4cm)
Pb=2*12cm+2cm*80cm=24cm+160cm=184cm²
Pc=2*60cm²+184cm²=304cm²