Odpowiedzi

2010-03-07T12:38:37+01:00
Czynniki wpływające na bezrobocie:
-Jedną z głownych przyczyn jest postęp techniczny. pracę ludzi zastępują maszyny,
-Bezrobocie może być również powodowane cyklicznymi wahaniami w gospodarce rynkowej.
-Bezrobocie może mieć także charakter sezonowy(np. praca przy zbieraniu truskawek)
Przeciwdziałanie państwa :
-Udzielanie przez państwo pomocy finansowej przedsiębiorcom prywatnym na podwyższanie płac i tworzenie nowych miejsc pracy.
- Tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze państwowym(budowanie dróg i inne roboty publiczne)
-Pomoc bezrobotnym w uzyskaniu nowych kwalifikacji-organizownaie bezpłatnych kursów i szkoleń przez urzędy pracy luz organizacje pozarządowe.
Mam nadzieję, że choć trochę pomogłem:)
Liczę na naj
1 5 1
2010-03-07T12:39:32+01:00
Czynniki wpływające na bezrobocie
* Jakość systemu informacji o wolnych miejscach pracy
* Jakość instytucji państwowych
* Wielkość zasiłku dla bezrobotnych
* Elastyczność systemu edukacji
* Mobilność siły roboczej
* Obecny poziom technologii
5 3 5