1.Jaki jest związek między pojęciami :nawrócenie i pokuta?
2. W jaki sposób człowiek może wynagrodzić Panu Bogu uczynione zło?
3.Do czego nawołuje drugie i czwarte przykazanie kościelne?
4.Jak powinieneś wykorzystać czas pokuty?
5.Dlaczego każdy piątek jest dla przyjaciół Chrystusa dniem refleksji i smutku?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T12:43:09+01:00
1.nawracając się, człowiek musi zadośćuczynić Bogu za zło które wyrządził czyli go odpokutować
2.człowiek powinien częściej bywać w Kościele, codziennie się modlić, wypraszać dla siebie Bożą łaskę, prosić Boga o przebaczenie, pomagać innym
3.przykazania te nawołują do utrzymywania postów w dni nakazane i do tego, aby człowiek częściej się spowiadał
4.moim zdaniem czas pokuty to czas w którym powinienem zastanowić się nad swoim życiem, sposobem postępowania, wynagrodzić Bogu swoje czyny modlitwą i pomocą innym
5.ponieważ w Wielki Piątek Pan Jezus umarł na krzyżu dla zbawienia świata i wszystkich ludzi
37 4 37
2010-03-07T12:43:51+01:00
1.Nawrócenie dokonuje się przez pokutę.Człowiek niewierzący , który pragnie nawrócić się najpierw musi się wyspowiadać , a potem żałować za swoje grzechy.
2.Człowiek może wynagrodzić Bogu popełnione zło robiąc dobre uczynki , pomagając innym
3. II przykazania mówi ze przyanjmnije raz w roku mamy przystąpić do Sakramentu Pokuty.Oczywiście należałoby to robić częściej . Natomiast przykazania IV mówi o tym ,że niedziela jest dniem świętym , nie należy wtedy pracować.To samo dotyczy świąt.Mówi nam także , aby nie bawić się w czasie postu.
4.Czas pokuty powinnien być wykorzystany na przemyślenia.
29 4 29