1. Wymień cztery formy walki z okupantem stosowane przez polski ruch oporu.

2.Napisz wydarzenie, do którego doszło nad ranem 17 września 1939 oraz wymień trzy jego konsekwencje. (skutki)

3.Wymień nazwy dystryktów wschodzących w skład Generalnego Gubernatorstwa.

4.Wymień polskie oddziały wojskowe, które powstały na terytorium ZSRR.

5.Wymień dwie przyczyny klęski powstania warszawskiego.

6.Wymień osiem miejsc najważniejszych bitew stoczonych przez polski żołnierzy w kampani wrześniowej.

7.Wymień wszystkie konferencje z udziałem Wielkiej Trójki i podaj ich daty.

8.Napisz nazwy czterech województw, które zostały włączone do III Rzeszy.

Wymień nazwy polskich jednostek wojskowych, które powstały na terytorium Europy Zachodniej.

9.Podaj dwa postanowienia Manifestu PKWN.

1

Odpowiedzi

2010-03-07T13:47:29+01:00
1. a)bojkotowanie wydawanych gazet przez okupanta
b)powolne i niedokładne wykonywanie przymusowej pracy na rzecz okupanta
c)wydawanie wyroków na zdrajców i urzędników niemieckich szczególnie prześladujących Polaków
2.17.09 1939 nastapił atak ZSRR na Polskę.
skutki: polskie wojsko musiało walczyc na 2 fronty
dokonano rozbioru ziem polskich
rozpoczęto akcję mająca na celu oczernić polskie władze
3.Karaków,Lublin,Radom,Warszawa
4 1.Dywizja Piechoty im.T.Kościuszki
1Korpus Polskich sił zbrojnych przemianowany później na1Armię Wojska Polskiego
2armia WP
3Armia WP
5.-zbyt duża przewaga wojsk niemieckich
-brak pomocy ze strony wojsk Stalina
6. Westerplatte Warszawa Hel Kock Oksywie Katowice Wizna Mława
7.Teheran XI-XII 1943
Jałta II1945
Poczdam VII-VIII 1945
8. pomorskie śląskie poznańskie (Kraj Warty) łódzkie z Łodzią i Suwalszczyzną, północna i zachodnia część Mazowsza oraz zachodnie części woj. krakowskiego i kieleckiego
9. 1.Dywizja Grenadierów
10.Brygada Kawalerii Zmotoryzowanej
Dywizjon Mysliwski 303
1 dywizja Pancerna
10. wezwanie ludności do kontynuowani walki z Niemcami
trwały sojusz z sąsiadami Polski ZSRR i Czechosłowacją oraz współpraca ze wszystkimi krajami demokratycznymi
( Ale nie jestem pewna czy chodziło o to) :)
5 5 5