Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T13:56:19+01:00
Dane:
r = 40 m
V = 25 [m/s]
m = 840 kg
Rozw.:
Gdy samochód jedzie po moście wypukłym
N = Fc - F₀
N = m × g - m × V²/r
N = m × (g - V²/r) = 840 kg × (10 [m/s²] - (25 [m/s])²/40m) = -4725N
znak ( - ) oznacza że samochód w najwyższym punkcie mostu będzie w powietrzu!)
Gdy samochód jedzie po moście wklęsłym
N = Fc + F₀
N = m × g + m × V²/r
N = m × (g + V²/r) = 840 kg × (10 [m/s²] + (25 [m/s])²/40m) =21525 N