Odpowiedzi

2010-03-07T14:35:37+01:00
Fryderyk II objął żądy po ojcu Fryderyku I wtedy Prusy byly państem rozwiniętym ale mało znaczącym na arenie między narodewej. Władcy pruscy nie byli krępowani prez parament. a kościół nie odgrywał ważniej roli w rządach. Protestanccy duchoni byli tylko posl usznymi urzędnikami państwowymi. Król zreformował administracje. Osobiście kontrolował użeników. tępiąc nieuczciwość i korupcje.Zreformował sądy przez podniesienie kwalifikacji sędziów oraz kodyfikacje prawa. Ujednolicił sądownictwo, zakazując przy tym tortur w czasie śledztwa. Rozwinął gospodarke przez popieranie merkantylizmu. Czyli ipolularyzacja gospodarki własnej. Starał się ograniczyc import a zwiększyć eksport. zakładano nowe fabryki i manufaktury głownie produkcja dla wojska.
Popierał rozwój oświaty w 1763 wprowadził obowiązek szkolny , początkowo szkolnictwo było słabe bo nauczali byli wojskowi. ale fryderyk zakladał katedry pedagogiczne co sprawiło że pod koniec XVIII w prusy były najlepiej wykształconym państwem . Kształcono umiejętności praktyczne.
Jesli chodzi o nabytki terytorialne Prus to Śląsk zagarnięty od austri w wojnach śląskich 1740-1745 w zamian za akceptcje Franciszka sstefana męża Mari terey za cesarza.