Odpowiedzi

2010-03-07T12:50:52+01:00
Barbarzyńca- w Rzymie ten, kto nie był Rzymianinem lub Grekiem.
Biskup- duchowny o najwyższych święceniach
Imperium- - pojęcie rozumiane na dwa sposoby:

* Całość terytoriów podległych władzy państwa rzymskiego. W ten sposób rozumieli je starożytni Rzymianie, którzy nie utożsamiali podbitych ziem ze swoim państwem.
* Twór polityczny ukształtowany w wyniku podbojów rzymskich, synonim państwa rzymskiego, we wszystkich jego formach istnienia. W ten sposób zwykle rozumie się je dzisiaj.
Cezar- # Gajusz Juliusz Cezar – polityk i wódz rzymski
# Cezar – jeden z tytułów używanych przez rzymskich cesarzy
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T13:25:07+01:00
Barbarzyńcy- ludy, które nie należały do grecko-rzymskiej cywilizacji.

Biskup-nadzorca, naczelnik gminy chrześcijańskiej

Imperium-rozległe wielonarodowe państwo, którego struktura utrzymywana jest dzięki przymusowi wywieranego z jego środka centralnego.

Cezar-był rzymskim wodzem, mężem stanu, pisarzem, pochodził z arystokratycznego rodu julijskiego,