Zadanie 5/165
W Walcu o wyskości 10 i promieniu podstawy 8 wycięto otwór w kształcie walca. Jaką objętość ma otrzymana bryła?
V1=pir2 xH
H- wysokoćć walca
r- promień podstawy walca
V1=pi razy 8kwadrat x 10
V1=pi x 64 x 10
V1=640pi - objętość walca przed wycięciem
V2= pir2 x H dlatgo 1 gdy średnica wynosi 2 a to jest połowa średnicy
V2= pi x 1 kwadrat x 10
V2=pi x 1 x 10
V2= 10pi - objętość walca po wycięciu
V=V2-V1
V= 640pi-10pi
V=630pi (cm3)
Odp. Objętość walca po wycięciu wynosi 630pi (cm3)

1

Odpowiedzi

2010-03-07T12:56:31+01:00