1) Różnica dwóch liczb wynosi 45. Jeśli mniejszą z tych liczb zwiększymy o 5 i większą z nich zmniejszymy pięciokrotnie, to otrzymamy liczby równe. Znajdź te liczby.
2) Jeśli bok pewnego kwadratu zwiększymy o 5 cm, to jego pole wzrośnie o 125 cm². Oblicz długość boku tego kwadratu.
proszę pomóżcie daje najwięcej punktów

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T13:04:07+01:00
1.
x-y=45
5(y+5)=x

x=45+y
5y+25=x

x=45+y
5y+25=45+y

x=45+y
4y=20

x=45+y
y=5

x=45+5
y=5

x=50
y=5
odp: te liczby to 50 i 5

2.
(x+5)²=125+x²
x²+10x+25=125 +x²
10x=100
x=10
długosc boku tego kwadratu wynosi 10
24 4 24
2010-03-07T13:06:18+01:00
1.
Dane:
x - większa liczba
y - mniejsza liczba
x-y=45
y+5=x/5

Rozwiązanie:
x-y=45
x=y+45
x/5 = (y+45)/5
y+5 = (y+45)/5
5(y+5) = y+45
5y + 25 = y + 45
4y = 20
y = 5
x = 50

2. Z rysunku wynika, że
5x+5y+25=125
5x+5y=100
5(x+y) = 100
x+y = 20
a że x = y to
2x = 20
x = 10
15 3 15