Przejdę od razu do rzeczy jest w miarę dużo pkt. do zdobycia wiec zapraszam do rozwiązywania. Mam zadanie z Historii dokładniej rozprawkę napisać na 2 str. A4 wiec proszę o długi tekst na temat : Uzasadnij że Niemcy pod rządami Hitlera i Związek Radziecki Stalina to państwa Totalitarne. Najlepsza praca będzie nagrodzona!!!Wszelkie spamy zgłaszam!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T16:21:28+01:00
Niemcy Hitlera i ZSRR państwami totalitarnymi
W swojej rozprawce chciałabym przytoczyć dowody na to, że III Rzesza pod rządami Hitlera, jak i Związek Radziecki pod władzą Stalina były państwami totalitarnymi, państwami, w których życie społeczne i życie jednostek całkowicie podporządkowane jest państwu.
Jak wiadomo - w państwach totalitarnych władzę obejmuje jedna partia, a wszelka opozycja jest usuwana przy pomocy terroru. W hitlerowskich Niemczech partią rządzącą była NSDAP (Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników), został wprowadzony zakaz działalności innych partii, a w Związku Radzieckim była to partia komunistyczna. Jest to jeden z czynników wskazujący na ustrój totalitarny w owych państwach.
Totalitaryzm odznacza się też jawną ideologią. W III Rzeszy skrajny nacjonalizm miał uzasadniać ekspansję terytorialną, Hitlerowi zależało także na wychowaniu "nowego człowieka" całkowicie podporządkowanego władzy. Podobnie było w ZSRR względem wychowania nowego człowieka, panowała tam doktryna komunistyczna i dyktatura proletariatu. To były główne cele każdego z państw.
Jawna w obu krajach była też propaganda. Posługiwano się plakatami, wiecami i zebraniami, a także broszurami, radiem, kinem. Oba państwa miały podobne metody.
Kolejnym argumentem może być chociażby zasada wodza - w Niemczech - jak powszechnie wiadomo - był nim Adolf Hitler, nazywany führerem, natomiast w Związku Radzieckim - Józef Stallin, nazywany wożdem. Ważna jest też teoria spisku, głoszona przez każde z tych państw. Teorią spisku w Trzeciej Rzeszy Niemieckiej było zagrożenie ze strony bolszewików, Żydów oraz zachodnich demokracji, a w przypadku ZSRR były to zagrożenia związane z "międzynarodowym imperializmem", faszyzmem i walką klas.
Przede wszystkim, o czym nie wolno zapomnieć, w państwach totalitarnych panowała totalna kontrola i terror wobec obywateli. Stosowane były: cenzura, tajna policja polityczna, więzienia, obozy pracy i koncentracyjne, represje wobec przypadkowych obywateli, sieć donosicieli, zorganizowanie społeczeństwa w podległe władzom związki i stowarzyszenia.
Mam nadzieję, że w mojej pracy udało mi się uzasadnić, że ZSRR i Trzecia Rzesza były państwami totalitarnymi. Wskazują na to wszystkie wymienione przeze mnie czynniki: jedna partia rządząca, ideologia, zasada wodza, propaganda, teoria spisku oraz terror i totalna kontrola.


Pisz dużymi literami i rób duże odstępy, to zajmie dwie strony :) Pisałam sama.
2 5 2