Odpowiedzi

2010-03-07T12:52:09+01:00
-człowiek powinien zacząć korzystać z baterii słonecznych który są w dzisiejszych czasach barrzo rozpowszechniane
-powinien racjonalnie zużywać surowce, przetwarzać je
2010-03-07T12:52:46+01:00
Ochrona zasobów przyrody powinna polegać na:
*ograniczeniu pozyskania zasobów do niezbędnego minimum,
*wykorzystywaniu niekonwencjonalnych źródeł energii,
* zastosowaniu metod pozyskiwania zasobów, gwarantujących możliwie minimalne zmiany w środowisku,
*chronieniu zasobów genowych
*niedopuszczeniu do wymierania gatunków
*obejmowaniu ochroną obszarów przyrodniczo cennych.