Odpowiedzi

2010-03-07T12:54:33+01:00
.Spotkanie Zacheusza z Jezusem ma miejsce w kontekście trzeciego, ostatniego etapu drogi Jezusa do Jeruzalem (18,31-19,28), tuż przed kulminacyjnymi wydarzeniami Jego ziemskiego życia: niedzielą palmową, męką i zmartwychwstaniem. Dlatego możemy patrzeć na tę historię jako na wydarzenie streszczające w jakiś sposób całą Jego misję: Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło...
4 1 4