1)Uczeń otrzymuje z pracy pisemnej ocenę pozytywną , jeśli uzyska powyżej 40%sumy punktów (zgodnie z PSO).Jeśli uczeń otrzymał 21,5 punktów na 50 możliwych do uzyskania , to na jaką ocenę zasłużył-pozytywną czy negatywną.

2)Oblicz wartość odsetek należnych po roku oszczędzania , jeśli wysokość oprocentowania w skali roku wynosi 6% , a kwota wpłacona do banku to:
a)2500zł b)10000zł c)15000zł
Przy obliczeniach uwzględnij 19- procentowy podatek.

1

Odpowiedzi

2009-10-21T19:45:25+02:00
Zad. 1
Rozwiąż to za pomocą proporcji
100% - 50 punktów
x% - 21,5 pkt

x%= (100% × 21,5) : 50
x= 43 %

Odp. Tak, uczeń otrzymał pozytywną ocenę.