1)Uczeń otrzymuje z pracy pisemnej ocenę pozytywną , jeśli uzyska powyżej 40%sumy punktów (zgodnie z PSO).Jeśli uczeń otrzymał 21,5 punktów na 50 możliwych do uzyskania , to na jaką ocenę zasłużył-pozytywną czy negatywną.

2)Oblicz wartość odsetek należnych po roku oszczędzania , jeśli wysokość oprocentowania w skali roku wynosi 6% , a kwota wpłacona do banku to:
a)2500zł b)10000zł c)15000zł
Przy obliczeniach uwzględnij 19- procentowy podatek.

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-10-21T23:09:57+02:00
1)
[(21,5)/50]*100%=(215/500)*(100/1)%=(21500/500)%=43%, zatem otrzymuje ocenę pozytywną

2)Oblicz wartość odsetek należnych po roku oszczędzania , jeśli wysokość oprocentowania w skali roku wynosi 6% , a kwota wpłacona do banku to:
a)6%*2500 - 19%*6%*2500=(6/100)*(2500/1)-(19/100)*(6/100)*2500=150-28,50=121,50 zł
b)6%*10000-19%*6%*10000=(6/100)*(10000/1)-(19/100)*(6/100)*(10000/1)=600-114=486 zł
c)6%*15000-19%*6%*15000=(6/100)*(15000)-(19/100)*(6/100)*(15000)=
900-171=729 zł