1)Uczeń otrzymuje z pracy pisemnej ocenę pozytywną , jeśli uzyska powyżej 40%sumy punktów (zgodnie z PSO).Jeśli uczeń otrzymał 21,5 punktów na 50 możliwych do uzyskania , to na jaką ocenę zasłużył-pozytywną czy negatywną.

2)Oblicz wartość odsetek należnych po roku oszczędzania , jeśli wysokość oprocentowania w skali roku wynosi 6% , a kwota wpłacona do banku to:
a)2500zł b)10000zł c)15000zł
Przy obliczeniach uwzględnij 19- procentowy podatek.

1

Odpowiedzi

2009-10-21T19:37:33+02:00
1) 21,5 * 100% / 50 = 43 % (pozytywna)

2)

a)2500 * 6% = 150(zł)

150zł * 19% = 28,5 zł

150zł - 28,5zł = 121,5 zł

tyle dostanie