Musze rozwiązac takie zadania:

1. Korzystając z zasady zachowania energii oblicz wysokość ciała poruszającego się z prędkością 12m/s.
2. Oblicz jaką mocą dysponuje ciężarowiec ktory w czasie t=0,5s podnosi sztangę o masie m=150kg na wysokość h=2m.
3. Samochód którego silnik pracuje z mocą 30000W, jedzie ze stałą prędkością 20m/s. Ile wynosi siła napędowa samochodu?
4. Pionowo w górę wyrzucono kamien nadając mu szybkość 20m/s. Korzystając z zasady zachowania energii mechanicznej oblicz jak wysoko wzniesie się kamien.
5. Ciało o masie 2 kg które zostało wyrzucone pionowo do góry z prędkością v=20m/s na pewnej wyokości posiada energie kinetyczna równą 8J. Oblicz tą wysokość.

1

Odpowiedzi

2010-03-07T15:04:31+01:00
Mgh=mv^2/2
h=v^2/2g
h=7,2m

P=W/t=Fs/t=Fv
P=6000W

P=Fv
F=P/v
F=1500N

h=v^2/2g
h=20m