1.Podaj systematyczne nazwy następujących symboli: NaNo₂ , K₃PO₄

2.Podaj wzory następujących soli:
a)siarczan(IV)żelaza(II)
b)siarczek żelaza(II)
c)siarczan(VI) żelaza(II)
d)siarczek żelaza(III)
e)siarczan(VI)żelaza(III)
f)siarczan(IV)żelaza(III)

3.Napisz równania reakcji ilustrujące wszystkie poznane metody otrzymywania :
a)siarczku sodu
b)siarczanu(VI)potasu
Określ, które z przedstawionych reakcjie,to reakcje syntezy,analizy i wymiany

Proszę o pomoc! :)

1

Odpowiedzi

2010-03-07T13:19:28+01:00
1.Podaj systematyczne nazwy następujących symboli:
NaNo₂ - azotan(III)sodu
K₃PO₄ - ortofosforan(V) potasu

2.Podaj wzory następujących soli:
a)siarczan(IV)żelaza(II) - FeSO₃
b)siarczek żelaza(II) - FeS
c)siarczan(VI) żelaza(II) - FeSO₄
d)siarczek żelaza(III) - Fe₂S₃
e)siarczan(VI)żelaza(III) - Fe₂(SO₄)₃
f)siarczan(IV)żelaza(III) - Fe₂(SO₃)₃

Trzeciego zadania nie rozumiem ^^