Odpowiedzi

2010-03-07T13:15:29+01:00
Solidarnośc odegrała dużą rolę w histrii najnowszej. To właśnie w dużej mierze dzięki temu związkowi doszło do upadku komunizmu w Polsce i na świecie. Działacze tacy jak Lech Wałęsa, Tadeusz Mazowiecki itd. walczyli o to aby nasz kraj był suwerenny i wolny. Właśnie w trakcie obrad Okrągłego Stołu zapadały ważne decyzje dla całego świata. Stoważyszenie to było pierwszym, niezależnym związkiem zawodowym od czasów przedwojennych. Ten związek najbardziej udeżył w komunizm, ponieważ jego celem była walka o prawa zwykłego, szarego obywatela. Grupa społeczna która protestowała, to robotnicy czyli ci, którzy w propagandzie żądzili państwem. Wielki wkład w wolną Polskę miał również Jan Paweł II, który wspierał robotników podczas największego strajku na wybrzerzu. Był on też przeciwnikiem stanu wojennego w Polsce. Solidarnoś była przełomem w całym 20 wieku.
2 3 2