Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-07T13:22:15+01:00
Mezoderma tworzy się tylko i wyłącznie pod koniec gastrulacji, ale może zachodzić na różne sposoby:
1.rozrastanie się warstwy komórek - najczęściej prowadzi to do epibolii. Może zachodzić w wyniku:
spłaszczania się komórek,
dzielenia się komórek,
interkalacji - wysuwanie się komórek z jednej warstwy i wciskanie między komórki drugiej warstwy.
2.zmiany pozycji warstwy komórek lub poszczególnych komórek. Może to zachodzić w wyniku:
inwaginacji (embolii),
migracji komórek z warstwy powierzchniowej do wnętrza zarodka,
inwolucji,
delaminacji,
wymodelowania (przekształcania, transformacji) - rozpraszanie się chaotycznie ułożonych zespołów komórek i układanie się nich w warstwach,
rozciągania zbieżnego - szczególnie złożone kombinacje różnych ruchów komórek.
3.rozsunięcie się komórek (kawitacja)


W dalszym rozwoju mezodermę różnicuje się na:
przyosiową, z której powstają metameryczne somity,
pośrodkową (nefrotom), z której rozwijają się narządy moczotwórcze,
boczną, tworzącą worki obejmujące jelito.
2010-03-07T19:01:24+01:00
Gastrulacja (ang. gastrulation) - faza w rozwoju zarodka zwierząt, następująca po bruzdkowaniu. W wyniku gastrulacji powstaje gastrula. W procesie gastrulacji dochodzi do zgrupowania komórek pełniących podobne funkcje w organizmie.

Istotą gastrulacji jest wytworzenie dwu lub trzech listków zarodkowych z pojedynczej warstwy blastuli. Może to zachodzić na następujące sposoby: