1. do roztworu zawierającego 49 g H3PO4 dodano wodorotlenek sodu. Ile g Na3Po4 otrzymano ?

2. Do roztwou zawierającego 15g jodku sodu dodano 15g azotanu (V) srebra. Oblicz masę otrzymanego osadu.

4. Ustal wzór sumaryczny węglowodoru o masie 142g/mol zawierającego 84,5% wagowych węgla.

5. Podaj nazwę dwuwartościoweggo matalu , jeśli 2,74g twojego metalu w rekacji z wodą wypiera 1,2*10 do 22 cząsteczek wodoru.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T01:11:01+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1.
mH3PO4=98u
mNa3PO4=164u
H3PO4 + 3NaOH---->Na3PO4 + 3H2O
98g kwasu---------164g soli
49g kwasu----------xg soli
x=49*194/98
x=82g soli (Na3PO4)

2.
mKJ=166u
mAgNO3=170u
mAgJ=235u
KJ + AgNO3----->AgJ + KNO3
166g KJ--------170g AgNO3
xg KJ-----------15g AgNO3
x=14,65g KJ
W nadmiarze użyto KJ, więc dalsze obl. wykonuję dla AgNO3
170g AgNO3--------235g AgJ
15g AgNO3----------xg AgJ
x=20,7g AgJ (osadu)

4.
142g---------100%
xg węgla----84,5%
x=120g węgla
n=m/M
n=120/12
n=10 atomów węgla

142g -120g węgla = 22g wodoru
n=m/M
n=22/1
n=22 atomy wodoru

C10H22----dekan

5.
M + 2H2O---->M(OH)2 + H2
2,74g metalu--------0,12*10^23 cz. wodoru
xg metalu-------------6,02*10^23 cz. wodoru
x=137,5g
Szukanym metalem jest bar(Ba)