Odpowiedzi

2010-03-07T13:54:05+01:00
Rozbiory Polski dokonane w drugiej połowie XVIII w. przez Rosję, Prusy i Austrię położyły kres niepodległej państwowości polskiej i spowodowały ogromne zmiany w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym narodu polskiego. Zaborcy podjęli natychmiastowe działania zmierzające do całkowitej unifikacji ziem polskich z ich państwami, a tym samym likwidacji dziedzictwa niegdyś wielkiej Rzeczypospolitej, będącego podstawą odrodzenia samodzielności i niepodległości narodu.