Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-07T13:22:06+01:00
* suwerenna równość wszystkich członków
* wykonywanie w dobrej wierze zobowiązań zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych
* rozwiązywanie sporów środkami pokojowymi
* powstrzymanie się od groźby użycia siły lub użycia jej w sposób nieuzgodniony z celami ONZ
* okazywanie wszelkiej pomocy ONZ w każdej akcji podjętej zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych, jako środka zapobiegawczego lub przymusu
* nie ingerowanie ONZ w sprawy, które należą do kompetencji wewnętrznej państwa
* wpływanie na państwa, które nie są członkami ONZ, aby postępowały zgodnie z jej zasadami w stopniu koniecznym do utrzymania pokoju i bezpieczeństwa

:) proszę :>
2010-03-07T13:25:08+01:00
-panstwo ktore miluje pokoj
-suwerenna rownosc wszystkich czlonkow
-zalatwianie spraw srodkami pokojowymi
-wpływanie na państwa, które nie są członkami ONZ, aby postępowały zgodnie z jej zasadami w stopniu koniecznym do utrzymania pokoju i bezpieczeństwa
;)