Zad2.10
banknot 50 -złotowy rozmieniono na dwuzłotówki i pięciozłotówki . Otrzymano 16monet. Ile było dwuzłotówek?
zad2.9
w kasie muzeum sprzedano 2 normalne i 3 ulgowe bilety wstępu za kwotę 18zł.Jaka była cena biletu ulgowego , jeśli był on 3 razy tańszy od normalnego?
zad2.5
rozwiąż równanie: 2(x-1)-1=jedna druga x -6
daje naj ;D pilne !

3

Odpowiedzi

2010-03-07T13:26:43+01:00
1.
a - liczba 2 zł
b - liczba 5 zł
a+b=16
a*2+b*5=50

b=16-a
2*a+(16-a)*5=50

2a+80-5a=50 => -3a=-30 => a=10 => b=16-10=6

Monet 5 zł było 6, a 2 zł 10.

2.
n - bilet normalny
u- ulgowy
n=3u
2n+3u=18 => 3n=18 => n=6 => u=6/3=2
Bilet ulgowy kosztował 2 zł.

3.
rozwiąż równanie: 2(x-1)-1=jedna druga x -6

2(x-1)-1=1/2x-6 => 2x-2-1-1/2x+6=0 => 3/2x=-3 => x=-3 * 2 /3 => x=-2
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T13:28:19+01:00
1.
5 zł + 5zł+ 5zł+ 5zł + 5zł + 5zł = 6*5 zł = 30 zł
50zł-30zł=20zł
20zł/2zł=10 monet
6monet po 5zł i 10 monet po 2 zł = 16 monet
dwuzłotowek było 10.

2.
3x + x = 18
4x =18/:4
x=4,5

4,5 x 3= 13,5

odp. bilet ulgowy kosztował 13,5 zł

3.
2(x-1) -1 = 0,5x -6
2x -2 -1 = 0,5x -6
2x -3 =0,5x -6
2x -0,5x =-6 +3
1.5x =3/:1,5
x=2
2 1 2
2010-03-07T13:30:27+01:00
1.
x-ilosc dwuzłotówek
y-ilosc pięciozłotówek

2x+5y=50
x+y=16

2x+5y=50
x=16-y

2(16-y)+5y=50
x=16-y

32-2y+5y=50
x=16-y

3y=50-32
x=16-y

3y=18 | /3
x=16-y

y=6
x=16-6

y=6
x=10

Odp. Było 10 dwuzłotówek.2.
x - bilet ulgowy
y - bilet normalny

2x+3y=18
x=3y

2*3y+3y=18
x=3y

6y+3y=18
x=3y

9y=18 |/9
x=3y

y=2
x=3*2

y=2
x=6

Odp. Bilet ulgowy kosztował 2 zł.

3
2(x-1)-1=½x -6
2x-2-1=½x-6
2x-½x=-6+2+1
1½x=-3
³/₂x=-3 | *(⅔)
x = (-3)*(⅔)
x= -2

2 4 2