Odpowiedzi

2010-03-07T13:52:13+01:00
Siema :)

Romuald Traugutt żył w latach 1826 - 1864. Wychował się na ziemiach zaboru rosyjskiego, po karierze w armii carskiej i udziale - po stronie rosyjskiej - w powstaniu węgierskim i wojnie krymskiej, został bohaterem powstania styczniowego. Dyktator powstania styczniowego, stanął na czele Rządu Narodowego. Aresztowany w 1864 roku, został osądzony i stracony w publicznej egzekucji na stokach warszawskiej Cytadeli. Jego kierownicza rola w powstaniu styczniowym i śmierć w chwale bohatera narodowego przyczyniły się do powstania legendy jako symbolu walki o niepodległość Polski w czasach zaborów. Co więcej, są czynione starania aby uznać Romualda Traugutta za błogosławionego.
41 4 41