Odpowiedzi

2010-03-07T13:58:28+01:00
13 wiek:
1.1233-6 stycznia – Kazimierz, książę łęczycki i kujawski zgodził się, żeby Zakon Krzyżacki objął ziemię chełmińską.
2.1249-7 lutego Prusowie podpisali pokój z Krzyżakami w Dzierzgoniu (Kiszporku) kończący pierwsze powstanie pruskie. W traktacie przyjęli dla siebie prawo polskie.
3.1251-Luźny oddział niemiecki dowiedział się od pastucha, że grodu w Zbąszyniu strzeże w tej chwili załoga składająca się z trzech chłopów i zajął twierdzę. Fatalną rolę odegrały w stosunkach polsko-brandenburskich zakony joannitów i templariuszy, hojnie uprzednio uposażone przez piastowskich książąt i możnowładztwo, które teraz zdradzały swoich dobroczyńców. Posiadłości tych mnichów-rycerzy łatwo stawały się typową piątą kolumną wewnątrz Wielkopolski. Brandenburczycy mieli w nich sprzymierzeńców w środku kraju, na który napierali.
4.1254-nadanie praw miejskich miastu Bytom przez księcia Władysława opolskiego
5.1255-Najazd litewski na m.in. Lublin
6.1272-Brandenburczycy zajęli Gdańsk.
7.1279-Umiera książe Bolesław V Wstydliwy
8.1280-Na Małopolskę uderzył książę halicki Lew.
9.1287-trzeci najazd tatarski
10.1288-Władysław Łokietek zdobył Ziemię Sieradzką.
11.1290-na miejscu drewnianej świątyni, rozpoczęto budowę Kościoła Mariackiego w Krakowie, kościół został ukończony w roku 1300.
12.1292-Wacław II założył miasto Nowy Sącz.
13.1295-26 czerwca - koronacja Przemysła II na króla Polski.
14.1297-Najazd tatarski na Polskę.
15.1299-Władysław Łokietek wydał dokument, w którym pozwalał miastom karać śmiercią schwytanych łotrzyków. Mieszczanie otrzymali więc prawo ścinania rycerzy pojmanych na gorącym uczynku.
wiek 14:
1.1300-25 lipca koronacja, w Gnieźnie, Wacława II na króla Polski. Pozwolenia na koronację udzielił mu nie papież, lecz król Niemiec Albrecht I Habsburg uznając tym samym Polskę za lenno, kraj zależny od Niemiec.
2.1305-Wacław III Czeski (syn Wacława II) został władcą Polski
3.1310-Bolesław II mazowiecki wydzielił synom Siemowitowi i Trojdenowi dzielnice w Warszawie i Czersku
4.1335-Kazimierz Wielki założył przy Krakowie miasto, któremu nadał własne imię
5.1339-20 stycznia – Bolesław Jerzy II lokował na prawie magdeburskim Sanok.
6.1346-19 kwietnia – Bydgoszcz otrzymała od Kazimierza III Wielkiego prawa miejskie.
7.1335-Ludwik Węgierski nadał szlachcie przywilej budziński.
8.1367-wybuchł wielki pożar w Krakowie
9.1372-10 października - polskiego starostę na Rusi, Jana Kmitę, zastąpił mianowany przez Ludwika Węgierskiego Władysław Opolczyk.
10.1375-13 lutego - Erygowane zostało arcybiskupstwo w Haliczu.
11.1377-Wyprawa odwetowa Ludwika Węgierskiego na Litwę.
12.1382-Wybuchła Wojna Grzymalitów z Nałęczami w Wielkopolsce.
13.1385-14 sierpnia - w Krewie zawarto umowę pomiędzy Władysławem Jagiełłą a panami polskimi i królową węgierską Elżbietą. W umowie tej Jagiełło decydował się na przyjęcie chrztu z Polski, a w zamian za spłacenie zobowiązań finansowych związanych z umową małżeńską Jadwigi, uwolnienie jeńców i przyrzeczenie odzyskania wszystkich ziem, które Polska do tej pory utraciła, miał poślubić Jadwigę i zostać królem Polski (unia w Krewie).
14.1392-Władysław Jagiełło nadał miastu Chełm prawa miejskie magdeburskie.
15.1395-1395-1396 – kulminacja sporu między Krakowem a Lwowem
14 wiek:
1.1410.Bitwa pod grunwaldem
2.Mateusz z Krakowa, polski reformator (ur. 1335)zmarł.
3.1422-7 lutego – odbył się ślub Władysława II Jagiełły z Zofią Holszańską.
4.1459-Wprowadzono akcyzę na piwo, wino i miód.
5.1460-Puck ponownie zdobyli Krzyżacy
6.1472-Sasi nabyli księstwo żagańskie
7.1475-Pierwsza książka z drukiem w języku polskim, wydana przez Kaspera Elyana we Wrocławiu.
8.1479-Koniec tzw. wojny popiej.
9.1483-Wygnanie Żydów z Warszawy. Kolejny raz zostali wygnani w 1525.
10.Wit Stwosz ukończył prace nad ołtarzem w kościele mariackim w Krakowie.
10.
1 5 1
2010-03-07T14:16:50+01:00
Tyle tylko pamiętam. sorry ze nie ma 15 odpowiedzi. nawet jak nie wybierzesz mojej odpowiedzi to ciesze się zę mogłam ci chociaz troche pomóc..

XIII
1138- rozbicie dzielnicowe
1126- sprowadzenie na ziemie polskie zakonu krzyżackiego
1295- przemysł II zostaje królem polski
1300- królem zostaje wacław II czaski

XIV
1308 utrata pomorza
1331- bitwa pod płowcami
1320- łokietek królem polski
1333- koronacja kazimierza wiekliego
1343- pokój w kaliszu
1349- przyłączenie do polski rusi halickiej
1364- założenie Akademii krakowskiej
1364- zjazd monarchów w krakowie
1370- smierć kazimierza wilkiego
1355- pzrywilej dla sztachty w budziszynie
1374- przywilej w koszycach
1385-pokój w krewie
1386- przybucie jagielły
1399- śmierć królowej Jadwigi

XV
1409- zajęcie ziemi dobrzeańskiej przez zakon
1410- bitwa pod grunwaldem
1411- I pokój w toruniu
1413- bitwa z litwą o horodle
1343- smierć władysława jagieły
1444 - bitwa pod warną
1447- koronacja Jagiellończyka
1454-1466 - wojna trzynastoletnia
1446- II pokój w toruniu
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T15:53:55+01:00
WIEK 13 :

* 1206 : Temudżyn (Czyngis-chan) zjednoczył Mongołów i rozpoczął podboje (pd. Syberia w 1207, pn. Chiny w 1211, wsch. Iran w 1218).
* 1212 : wyprawa krzyżowa dzieci z Francji i Niemiec (przewiezione do Aleksandrii, zostały sprzedane w niewolę).
* 1215 : ogłoszenie Wielkiej Karty Swobód przez króla Anglii, Jana bez Ziemi.
* 1221 : wojska cesarskie próbowały położyć kres shōgunatowi (Japonia).
* 1226 : sprowadzenie Krzyżaków do Polski.
* 1227 : Czyngis-chan (przed śmiercią) podzielił Imperium Mongolskie pomiędzy 4 synów.
* 1231 : utworzenie inkwizycji przez papieża Grzegorza IX.
* 1232
o japoński ród Hojo wydał kodeks okresu Kamakura zawierający przepisy prawne i administracyjne.
o najazd Mongołów na koreańskie państwo Korjo.
* 1234 : północne Chiny uległy całkowicie podbojowi mongolskiemu.
* 1241 : największy zasięg najazdów mongolskich w Europie.
* 1243 : powstanie Złotej Ordy, państwa Tatarów we wsch. Europie, zach. Syberii i Azji Środkowej.
* 1250
o początek tzw. wielkiego bezkrólewia w Niemczech (trwało aż do 1273).
o Roger Bacon sporządził pierwszy opis spadochronu.
* 1261 : ludność Grenlandii zgodziła się na zwierzchnictwo króla Norwegii, zachowując jednak własny system prawa.
* 1268 : Mamelucy zdobyli Antiochię.
* 1270 : siódma wyprawa krzyżowa pod wodzą króla Ludwika IX oblega Tunis (epidemia dżumy położyła kres wyprawie).
* 1271 : Kubilaja (wnuka Czyngis-chana) ogłoszono w Pekinie cesarzem Chin.
* 1272 : Karol I Andegaweński utworzył Regnum Albaniae, uznając je za integralną część korony neapolitańskich Andegawenów.
* 1274 i 1281 : armia mongolska 2-krotnie usiłowała podbić Japonię.
* 1279 : upadek narodowej dynastii Song na południu Chin, obalonej przez feudałów mongolskich pod wodzą Kubilaja.
* 1282 : Opatów otrzymał prawa miejskie.
* 1289 : Mamelucy zdobyli Trypolis.
* 1291 : Mamelucy zdobyli Akkę, ostatnią posiadłość krzyżowców na Bliskim Wschodzie.
* 1296
o powrót Marco Polo z Chin do Wenecji.
o pierwszy bieg uliczny dla kobiet (Wiedeń).
* 1300
o stworzono jeden z najstarszych portolanów (tzw. Mapa z Cortony).
o przyznano prawa miejskie Warszawie.wiek 14:
* 1305 - Iława oraz Zalewo otrzymują prawa miejskie
* 1315 - pierwsze regaty weneckich gondolierów
* 1328 - koniec dynastii Kapetyngów we Francji
* 1331 - zwycięstwo etiopskiej armii cesarskiej nad muzułmańskimi wojskami Sebr-ad-Dina, władcy jednego z księstw
* 1333 - użycie dział w bitwie morskiej (Arabowie)
* 1335 - bitwa pomiędzy wojskami cesarza Amde Tsyjon a muzułmańskimi wojskami władcy krainy Adal (zwycięstwo Tsyjona)
* 1337 - rozpoczyna się wojna stuletnia
* 1340 - Bitwa pod Sluys
* 1346 - Bitwa pod Crécy
* 1347-1351 - w tych latach epidemia dżumy dziesiątkuje ludność Europy
* ok.1350
o Higden angielski mnich i historyk stworzył owalną mappa mundi (mapa świata)
o schyłek osadnictwa Wikingów na Grenlandii (opuszczono osadę zachodnią)
* 1356 - Bitwa pod Poitiers
* 1364 - założenie Uniwersytetu Krakowskiego, później nazywanego Jagiellońskim
* 1398 - rozpoczęto budowę zamku w Bytowie
* założono osadę Reda
* zbudowano kościół gotycki w Kiełbasinie (I połowa XIV w.)


wiek 15:

* 1401 - unia wileńsko-radomska
* 1402 - Kastylijczycy: Jean de Béthencourt i Gadifer de la Salle odkryli Wyspy Kanaryjskie
* 1409 - Sobór w Pizie
* 1410 - bitwa pod Grunwaldem
* 1414-1418 - Sobór w Konstancji
* 1415
o bitwa pod Azincourt
o Portugalczycy wyparli Maurów z marokańskiej enklawy Ceuta
* 1415-1419 - walki o ziemie albańskie pomiędzy Wenecją a Imperium Osmańskim
* do 1417 - Turcy opanowali większość terytorium albańskiego (od pn. Epiru aż po Kruję w środkowej Albanii)
* 1419 - lud Andory uzyskał zgodę na powołanie lokalnego parlamentu
* 1419-1434 - wojny husyckie
* 1423 28 października - Statut warcki
* 1423-1424 - Sobór w Sienie zwany heretyckim
* 1427 - Portugalczycy odkrywają Wyspy Azorskie
* 1429 - Joanna d'Arc w roku podczas wojny stuletniej prowadzi wojska francuskie do zwycięstwa nad Anglikami.
* ok. 1430 - opuszczono ostatnią osadę (założoną przez Wikingów w X w.) na Grenlandii
* 1431-1439 - Sobór w Bazylei
* 1443 - wystąpienie Jerzego Kastrioty (Skanderberga) przeciwko władzy Imperium osmańskiego
* 1444 - bitwa pod Warną. Ginie Władysław III
* 1445 - Portugalczycy odkrywają Zielony Przylądek
* 1450 - Jan Gutenberg wynajduje druk
* 1453 - upadek Konstantynopola
* 1454-1466 - wojna trzynastoletnia Polski z zakonem krzyżackim
* 1455-1485 - tzw. Wojna Dwóch Róż w Anglii
* 1455 - Jan Gutenberg wydaje pierwszą książkę drukowaną - Biblię
* 1460 - w Moguncji wydano pierwszy drukowany słownik łaciński-grecki Catholicon
* 1466 19 października - Pokój toruński
* 1469 - pierwsza pisemna wzmianka o bilardzie
* 1471-1472 - w Gwinei, na Złotym Wybrzeżu Portugalczycy budują silną faktorię wojskową
* 1475 - w Augsburgu wydano pierwszą drukowaną ilustrowaną Biblię (wydawca: Jodocus Pflanzmann)
* 1478 - Turcy osmańscy zdobyli albańską twierdzę Kruja
* 1479
o unia Kastylii i Aragonu
o Traktat w Acáçovas przyznający Portugalii wszystkie wyspy atlantyckie z wyjątkiem Wysp Kanaryjskich
* 1488 - Bartolomeu Dias opłynął południowy kraniec Afryki prawdopodobnie jako pierwszy Europejczyk od starożytności
* 1492
o wypędzenie Żydów i Maurów z Grenady w Hiszpanii
o Krzysztof Kolumb odkrywa Amerykę
* 1493 - druga wyprawa Krzysztofa Kolumba
* 1494 - Umowa w Tordesillas
* 1498
o trzecia wyprawa Krzysztofa Kolumba
o Vasco da Gama, okrążając Afrykę, dopływa do Indii
* 1500 - Pedro Álvares Cabral, żeglarz portugalski odkrył Brazylię

2 3 2