Zad 1. Na ile równych kawałków po 75 cm każdy można rozciąć tasiemkę długości 10,5m?

Zad 2. Marcin kupił dla gości 3,6 kg bananów. Dla dzieci przeznaczył 0,75 wszystkich owoców. Ile kilogramów bananów zjedli dorośli?

Zad 3. Oblicz kwadrat liczby 5,1

Zad 4. Rolnik zebrał 1,35 tony ogórków cztery dziewiąte zbiorów sprzedał w spółdzielni ogrodniczej. Ile kilogramów ogórków zawiózł rolnik do spółdzielni?

Zad 5. Zapisz w skróconej postaci rozwinięcie dziesiętne liczby pięć szóstych.

Zad 6. Oblicz: 1,8 - (1 i cztery piąte + dwie piąte * 0,375) : 5 =
(2 i dwie trzecie + 4,5)*(5 i jedna dziesiąta - 3,9) =

Zad 7. Ile trzeba zapłacić za ten kawałek sera? (0,15kg)
15,20 zł/kg

Zad 8. Odcinek długości 13,3 cm podzielono na dwie części tak, że pierwsza jest 6 razy dłuższa od drugiej. Jaką dlugość ma pierwsza część?

Zad 9. W atlasie szkolnym na mapie w skali 1:2500000 odległość między naszą miejscowością a Warszawą w linii prostej wynosi 12 cm. Ile kilometrów w rzeczywistości wynosi odległość w linii prostej między tymi miejscowościami?

Zad 10. W czasie wakacji w jednej ze szkolnych łazienek o wymiarach 2,4 m x 4,5 m, podłogę wyłożono terakotą. Ile płytek wielkości 20 cm x 30 cm było potrzebnych?

Zad 11. W klasach szóstych odbył się próbny sprawdzian, składający się z 24 pytań. Jeden z uczniów poprawnie odpowiedział na 75% z nich. Na ile pytań odpowiedział błędnie?

Proszę o szybką odpowiedź .... Plis

2

Odpowiedzi

2010-03-07T13:51:45+01:00
Zad 1 )
10050 cm : 75 cm =14
Odp. Może podzielić a 14 równych kawałków.

zad2)
1/4 z 3.6 kg = 1/4 x 3.6 =o.9 kg

Odp.Dorośli zjedli 0.9 kg bananów.

zad3 )
5.1 2 = 26.01

zad4)
4/9 z 1.35 t = 4 / 9 x 1.35t = 0.6 t

Odp. Do spóldzielni zawiózł 0.6 t ogórków.

zad 5 )

5/6 = 0.83

zad6)
1,8 - (1 i cztery piąte + dwie piąte * 0,375) : 5 =
1,8 - ( 1 i 0.8 + 0.4 x 0.375) : 5=
1.8-(1 i 0.8 +0.15):5 =
1.8- 1.95 :5 =
1.8-0.39=
1.41

Zad7)


15.20 - cena 1 kg sera
x-cena 0.15 kg

x=0.15 x 15.2
x=2.28 zł

Odp. Zapłaci 2 zł i 28 groszy.

Zad 8 )

x-długość 2 części
6x-długość 1 części

x+6x = 13.3 cm
7x=13.3 cm / : 7
x=1.9 cm

1)Liczę długość 1 części .

6 x 1.9cm = 11.4 cm

Odp. druga część ma długość 11.4 cm.

Zad9)

12 x 2500000=30000000 cm - 300km

Odp. Rzeczywista odległość wynosi 300 km.

Zad10 )
2.4 x 4.5 = 10.8

0.2 x 0.3 =0.06

10.8 : 0.06 =180

Odp. Jest potrzebnych 180 płytek.

Zad11 )

25% z 24 = 0.25 x 24 = 6

Odp. Na 6 pytań odpowiedział źle.

Mam nadzieję,ze dostanę naj .; )
Bo 10 punktów ,za tyle zadań,to trochę mało.

7 3 7
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T18:34:07+01:00
1.
1m = 100cm
10,5m = 1050cm
1050cm : 75cm = 14
Odp. Tasiemkę można rozciąć na 14 równych kawałków.

2.
Owoce przyznane dzieciom:
3,6kg * 0,75 = 2,7kg
Owoce przyznane rodzicom:
3,6kg - 2,7kg = 0,9kg
Odp.Rodzice zjedli 0,9kg bananów.

3.
5,1² = 5,1 * 5,1 = 26,01

4.
1,35 * 4/9 = 135/100 * 4/9 = 15/25 = 0,6t
Odp.Rolnik zawiózł 0,6t ogórków do spółdzielni.

5.
5/6= 5:6 = 0,8(3)

6.
1,8 - (1 ⅘ + ⅖ * 0,375) : 5 = 1,8 - (1,8 + 0,4 * 0,375) : 5 =
= 1,8 - (1,8 + 0,15) : 5 = 1,8 - 1,95 : 5 = 1,8 - 0,39 = 1,41

(2⅔ + 4,5)*(5,1 - 3,9) = (8/3 + 45/10) * 1,2 =
=(80/30 + 135/30) * 1,2 = 215/30 * 12/10 = 86/25 = 344/100 = 3.44

7.
1kg - 15,20zł
0,15kg - x
x = 0,15 * 15,20 / 1
x = 2,28zł
Odp. Za 0,15 kg sera trzeba zapłacić 2,28zł.

8.
13,3cm
6 x - długość 1 części
x - długość 2 części

6x + x = 13,3cm
7x = 13,3cm | :7
x = 1,9cm

6x = 1,9cm * 6 = 11,4cm

Odp. pierwsza część ma 11,4 cm a druga 1,9cm.

9.
12cm * 2500000 = 30000000cm = 300km
Odp. W rzeczywistości ta odległość ma 300km.

10.
Pp-pole podłogi
Ppł-pole płytki
Pp=2,4m * 4,5m = 10,8m²
20cm = 0,2m
30cm = 0,3m
Ppł=0,2m * 0,3m = 0,06m²
10,8m² : 0,06m² = 180
Odp. Potrzeba było 180 płytek.

11.
Błędne odpowiedzi:
100% - 75% = 25%
25% z 24 pytań
25/100 * 24 = 6
Odp. Uczeń odpowiedział błędnie na 6 pytań.
12 4 12