Przepisz wypowiedź Kalego , towarzysza Stasia i Nel , po przekształcaniu użytych przez niego czasowników tak , by miały formy osoby .

Staś zatrzymał się rano na postój w otoczonej zaroślami i pustej
dolinie. Kali zaś wyruszył dalej jeszcze tej samej nocy . Staś i Nel oczekiwali go przez całą dobę w największym niepokoju i już myśleli, że zginął lub wpadł w ręce wrogów , gdy wreszcie się zjawił.Upadł też natychmiast do nóg Stasia i począł go błagać o ratunek.
- O. panie wielki!-mówił-Samburu zwyciężyć wojowników Fumby , zabić ich mnóstwo i rozpędzić tych , których nie zbić , a Fumbę oblegać na górze Boko. Fumba i jego wojownicy nie mieć co jeść i zginąć, jeśli pan wielki nie zabić Mamby i wszystkich Samburo razem z Mambą.

1

Odpowiedzi

2010-03-07T13:44:45+01:00
Wypowiedź Kalego:
- O panie wielki! Samburu zwycięży wojowników
Fumby, zabije ich mnóstwo i rozpędzi tych, których nie zabije, a Fumbę oblegnie na górze Boko . Fumba i jego wojownicy nie będą mieli co jeść i zginą, jeśli pan wielki nie zabije Mamby i wszystkich Samburo razem z Mambą.