1. Rozwiąż równania.
a) 5x² + 2 = 0
b) (2x - 1)(x + 2) = 3

2. Rozwiąż nierówności.
a) (2x - 6)² ≤ 4x - 13
b) -x² + 5 ≤ 0

3. Wykonaj działania:
a) (2x + 6x² + 1) - (2x³ - x² + 3x - 2)
b) (x⁴ + 4x² - 3)(-3x² + x)
c) (-x + 1)(3 - x²) - (x² + 2)(x + 3)

4. Dla jakich wartości parametrów a i b reszta z dzielenia wielomianu W(x) = x⁴ + (a + b) x³ + x² + (2a - b) x - 15 przez wielomian Q(x) = x² + 2x - 3 jest równa R(x) = 2x - 3.

5. Wiedząc, że liczba 1 jest pierwiastkiem równiania x² (x - 2) = 5x - 6, znajdź pozostałe jego pierwiastki.

6. Rozwiąż równania.
a) x² (x + 5) - 2 (x + 5)(2x - 1) = 0
b) x(x² - x + 3) = 3

Proszę o szybkie rozwiązanie, z góry dziękujee :*

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T13:34:22+01:00
1. Rozwiąż równania.
a) 5x² + 2 = 0
5x² = -2
x² = -⅖
b) (2x - 1)(x + 2) = 3
2x² +4x - x - 2 = 3
2x² +3x = 5
x(2x +3) = 5
x = 1