Odpowiedzi

2010-03-07T13:42:01+01:00
Poprraw stosunków politycznych z innymi państwami wpływy czech na polske
ślub mieszka z dobrawą
poznanie nowej chrześcijańskiej kultury
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T13:51:14+01:00
Mieszko I przyjmując chrzest miał następujące cele:
- zapobieganie wzrostowi wpływów niemieckich i ustanowienie samodzielnej pozycji państwa Polan w chrześcijańskiej Europie
- zbliżenie z panami saksońskimi, co miało ułatwić wspólne działania przeciwko plemionom połabskim, np. Wieletom
- ugruntowanie sojuszu z państwem czeskim (a przez to zneutralizowanie sojuszu czesko-wieleckiego; niedługo potem Czesi przysłali posiłki, dzięki którym Mieszko zwyciężył Wichmana)
- umocnienie swojej władzy (religijne jej usankcjonowanie) i unifikacja państwa.
Mieszko I przyjął chrzest w obrządku rzymskim. Chrzest władcy i erygowanie niezależnego biskupstwa zrównały państwo gnieźnieńskie z chrześcijańskimi krajami Europy i związały Polskę z zachodnim kręgiem kultury chrześcijańskiej.
3 5 3