Użytkownik telefonu pewnej sieci komórkowej płaci stały abonament oraz stałą stawkę za każdą rozpoczętą minutę rozmowy. Zależność wyskości rachunku y (w zł) od liczby minut rozmowy x opisuje wzór y = 0,8x + 15.

a) Ile wynosi miesięczny abonament?
b) Ile minut może rozmawiać uztykownik w miesiącu, jeżeli chce wydać na użytkowanie telefonu 100zł ?

1

Odpowiedzi

2010-03-08T10:41:42+01:00
A) abonament wynosi 15zł
b)jeżeli użytkownik chce zapłacić za użtykowanie telefonu 100zł to
15 + 0,8x = 100
0,8x = 85
x=106
odp: użytkownik może rozmawiać w miesiącu 106 minut