1) dana jest funcka wyrazona wykresem y=2/3x+2, oblicz wartosc tej funkcji dla x=1,5

2) Znajdz wzor funkcji liniowej , ktorej wykres przechodzi przez punkty A=(0,3) i B (3,5)

3) Rozwiaz uklad rownan metoda przeciwnych wspolczynnikow
x - 1/2y +1 = 0
4x - y = 0

4) wstaw znak >,<,=
0,33 ..... 1/3
-7²⁰ .... (-7)²⁰
(0,3)do potegi -4 ..... (0,3)⁴

5) oblicz
3/9 (w tym 3⁴ i 9³) × 27²
3√2 × √5 - ⅓ √40

Z góry dziękuje za odpowiedź :)

2

Odpowiedzi

2010-03-07T13:44:43+01:00
Zad 1
y=2/3x+2 dla x=1,5
y=2/3*1,5+2
y=1+2
y=3

Zad 4
Wstaw znak >,<,=
0,33 = 1/3
-7²⁰ < (-7)²⁰
(0,3)do potegi -4 < (0,3)⁴

Zad 5
3√2 × √5 - ⅓ √40 = 3√10 - ⅓ 2√10 = 3√10 - 2√10/3 = 9√10/3 - 2√10/3 = 7√10/3
2010-03-07T13:52:39+01:00