Kwotę 3000 wpłacono do banku A na lokatę oprocentowaną p% w skali roku. Kwotę 4000zł wpłacono do banku B, w którym oprocentowanie jest o 2 punkty procentowe wyższe. Po roku odsetki uzyskane łącznie w obu bankach wyniosły 360 zł. Oblicz p.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-21T19:41:38+02:00
K1=3000 zł kapital1
p1= p% w
K2=4000 zł kapital2
p2=p+2
z= 360 zł. sumaryczny zysk

ROZWIAZANIE
z1=k1*p1/100
z2=k2*p2/100
z=z1+z2

Podstawiam
3000/100*p+4000/100*(p+2)=360
30p+40p+80=360
70p=280
p=280/70=4

ODP
p=4%
2009-10-21T19:43:45+02:00
3000zł * p=3360zł
4000zł * (p+2)%=4360zł
3000/360=8 i 1/3

p=8 i 1/3
2009-10-21T19:50:22+02:00
BANK A
3000 zł - kwota wpłacona
p% - oprocentowanie

BANK B
4000 zł - kwota wpłacona
p+2% - oprocentowanie

360 zł - łączne odsetki
czyli
360 = 1/100p x 3000 + (1/100p+1/100x2) x 4000
360 = 30p + 40p + 80
280 = 70p | :70
4 = p
p = 4%
Odpowiedź: Oprocentowanie w banku A wynosi 4%, a w banku B 6%.

1 5 1