Odpowiedzi

2010-03-07T13:42:00+01:00
Albert Einstein w teorii względności zawarł stwierdzenie,że wszelki ruch we Wszechświecie jest względny,gdyż w przestrzeni kosmicznej nie można go zmierzyć,stwierdził również,że prędkość światła ( około 300 tys.km/s) jest zawsze taka sama wobec obserwatora,niezależnie od tego czy jest on w ruchu,czy też nie.Światło gwiazdy do której zbliża się Ziemia z taką samą prędkością,z jaką oddala się od innej gwiazdy(29 tys.km/h),dotrze do Ziemi w tym samym czasie,co światło tej ostatniej gwiazdy.Einstein,doszedł do wniosku,że jedyną stałą własnością fizyczną,jest prędkość światła;i jeśli jest ona zawsze taka sama,niezależnie od ruchu obserwatora,to inne własności muszą być inaczej postrzegane przez ludzi poruszających się w różnych kierunkach i z różnymi prędkościami.Uczony,obliczył również,że w rakiecie lecącej z prędkością bliską światła,czas biegnie wolniej,niż czas mierzony przez osobę względem której owa rakieta się porusza.Przy prędkości światła,jej masa będzie nieskończona,więc żaden obiekt nie może osiągnąć takiej prędkości,gdyż osiągnięcie jej wymagałoby działania nieskończonej siły.
6 4 6
2010-03-07T13:42:18+01:00
Szczególna teoria względności – teoria fizyczna, stworzona przez Alberta Einsteina w 1905 roku, zmieniła ona podstawy pojmowania czasu i przestrzeni opisane wcześniej w newtonowskiej mechanice klasycznej, tak aby można było usunąć trudności interpretacyjne i sprzeczności pojawiające się na styku mechaniki (zwanej obecnie klasyczną) i elektromagnetyzmu po ogłoszeniu przez Jamesa Clerka Maxwella teorii elektromagntyzmu.

W 1916 roku Albert Einstein opublikował ogólną teorię względności, będącą rozszerzeniem teorii szczególnej o opis zjawisk zachodzących w obecności pola grawitacyjnego.

4 3 4