Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T18:50:51+01:00
Do najstarszych mariologicznych zabytków literackich należą utwory „Bogurodzica” oraz „Lament Świętokrzyski” inaczej nazywany „Żalem Matki Bożej pod krzyżem”..Oba te dzieła ukazują odmienne kreacje wizerunków matki Boga,co wynika z teocentrycznego charakteru średniowiecza, gdyż w owym czasie popularny był kult Maryi.
W pierwszym z omawianych tekstów Matka Boska jest podmiotem lirycznym. Została ona ukazana jako smutna,rozpaczająca, matka, która zwraca się bezpośrednio do nas i innych interpretatorów o współczucie. Żal Matki Bożej wpisany jest w konwencję lamentuje,co modeluje jej wizerunek. Maryja,ukazana w tym utworze wywołuje u odbiorców empatię oraz przestrzega inne matki przed tak wielką tragedią. Matka Boska przeżywa uobecnioną śmierć swego jedynego syna,którego kocha ponad wszystko. Czuje się bezsilna,i bezradna wobec Jego cierpienia. Maryja fizycznie przeżywa mękę Jezusa przy czym czyni również wyrzuty Archaniołowi. „Lament Świętokrzyski” ukazuje Maryję jako nade wszystko miłującą Boga matkę,wyznającą w swoim i naszym imieniu miłość Chrystusowi.
Inaczej przedstawiona została Maryja w „Bogurodzicy”.Utwór ten czyni Bożą Rodzicielkę adresatką wypowiedzi lirycznej. Bogurodzica ukazana została tutaj jako wybrana przez Boga,święta Matka. Pełni ona funkcję pośredniczki między ludźmi a Bogiem. Ponieważ Maryja nie przejawia tutaj cech indywidualnego człowieka zachowujemy dystans wobec jej świętości. Tekst ten ma charakter modlitewno-hymniczny ukazujący dostojeństwo Maryi.
„Lament Świętokrzyski” oraz „Bogurodzica” ukazują zdecydowanie odmienne portrety Matki Boga. W pierwszym tekście pogłębiony został wizerunek psychologiczny matki cierpiącej,zaś w „Bogurodzicy” Maryja została poddana zamierzonej idealizacji,a cały wiersz ma dogmatyczny charakter i modlitewny wymiar.
„Żal Matki Bożej pod krzyżem” skłania czytelnika do współczucia,a „Bogurodzica” do zawierzenia Maryi. Oddzielność tych wizerunków Matki Boga wynika z gatunków, w których dzieła te zostały stworzone:plankt i hymn.
2 5 2