Napisz streszczenie dzisiejszej ewangelii (mogą też być wnioski z podanej ewangelii ale nie muszą, lepiej będzie jak będą :) )
"W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: "Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloe i zabiła ich, było większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie".
I opowiedział im następującą przypowieść: "Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: «Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia?» Lecz on mu odpowiedział: «Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć»".

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T14:57:58+01:00
Jezus dowiedział się o Galilejczykach, których krew została zmieszana przez Piłata z krwią ich ofiar. Jezus powiedział : Czy myślicie, że Galilejczycy byli większymi grzesznikami, niż inny mieszkańcy ? Powiedział : Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Jeżeli myślicie , że tych siedemnastu, na których zwaliła się wieża i zabiła ich, byli większymi grzesznikami niż inni. Powiedział : Jeśli się nie nawrócicie , zginiecie tak samo. Opowiedział im przypowieść o człowieku, który miał drzewo figowe. Który szukał na nim owoców, lecz nie znalazł. Powiedział do ogrodnika, że już 3 lata przychodzi i nie ma owoców na tym drzewie, więc wytnij je. On Mu odpowiedział, żeby na jeden rok jeszcze zostawić, on zadba o to drzewa , a jeżeli nie da owocu wytnie je.

Refleksje :
Dzisiejsza Ewangelia traktuje o tym, co jest karą za grzechy, a co nią nie jest. Z całą pewnością nie są nią losowe wypadki, nawet bardzo bolesne w skutkach. Człowiek jest najbardziej ukochanym stworzeniem Boga, a zatem Bóg panujący nad wszystkim, co z naszej perspektywy wydaje się przypadkowe, nie dąży do unicestwienia człowieka w akcie zemsty za jego niewierność Bożym przykazaniom.
2010-03-07T17:11:07+01:00
Dzisiejsza ewangelia opowiada o drzewu figowca
wnioski:
Jesteśmy jak te drzewa jeżeli nie wydajemy owocu zostaniemy wycięci. Nawóz to pismo święte i modlitwa.